RSS

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัด

ประวัติ ผลงาน กิจกรรม

วัน เดือน ปี วันที่ 11  พฤศจิกายน  2499

ประวัติการศึกษา
  – ปริญญาตรีรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  – ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  – ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาอบรม
  – หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ
  – สิงหาคม 2537 นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  – พฤษภาคม 2540 นายอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  – พฤศจิกายน 2540 นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  – กุมภาพันธ์ 2541 นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  – พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น นักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  – ธันวาคม 2545 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
  – มีนาคม 2547 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
  – สิงหาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  – ตุลาคม 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
  – ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
  -1  ตุลาคม 2553  ดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: